Innovationer och experiment

Forskning – för det nya vetandet

Forskning är något som pågår inom de flesta områden i samhället. Forskning behövs för att få fram ny kunskap inom ett specifikt område och i syfte att kunna förbättra och förnya produkter, tjänster eller metoder. Utan forskning skulle samhället stå stilla och man skulle inte ha de moderna lösningar i samhället som man har idag. Fördelar med forskning Tack vare …


Innovationer och experiment

Forskning om internet

Lagom till att internet fyllt 50 år börjar många forska kring ämnet. När allt fler saker är uppkopplade till nätet blir samhället också mer sårbart. Det är sådana saker man nu forskar på, och kartlägger hur internet har påverkat oss. Internet till folket Internet har minst sagt blivit var mans egendom, och en av fördelarna är hur lätt det är …


Senaste forskningen bekräftar aktuell artrosbehandling

Artros är en av Sveriges vanligaste sjukdomar och prognoser visar att antalet drabbade personer kommer att öka i framtiden. Forskningen kring artros pågår ständigt, men något rent botemedel har inte lyckats tas fram. Den senaste forskningen förstärker och bekräftar dock den tes om behandling som är absolut vanligast idag, nämligen väl strukturerad och regelbunden fysisk aktivitet. Nya behandlingsmetoder – placebo …

Olika forskningsområden

Forskning är något av det viktigaste som finns. Det är nämligen genom forskning som människan kan förstå komplexa sammanhang. En del väljer exempelvis att forska kring hur stjärnor skapas, medan andra vill förstå mer grundläggande saker, exempelvis hur molekyler reagerar med varandra. Därför kommer denna artikel kolla närmre på olika forskningsområden i världen, samt varför dessa är viktiga. Forskning om …

Finansiering av forskning

Forskning är något som är helt nödvändigt för utvecklingen av ett samhälle. Ett samhälle där det inte bedrivs relevant forskning kommer att stagnera. Det är forskningen som gör det möjligt för oss att hitta nya mediciner, finna lösningar för miljövänlig energi, tillverka bättre och säkrare fordon för att endast nämna några exempel. Den största delen av den forskning som bedrivs …