Innovationer och experiment

Presentera forskning

Det är ingen lätt uppgift att på ett enkelt sätt presentera forskningsmaterial. Det är betydelsefullt om forskningen kan framställas på ett lättförståeligt sätt som väcker intresse. Ett sätt att presentera forskning på är att använda företagsfilm som är en marknadsföringsmetod. Det är ett effektivt kommunikationsverktyg som kan användas i flera olika syften. En företagsfilm presenterar på väldigt informativt sätt en tjänst eller en produkt. Det är lättare att framställa information om forskning på ett mer lättsmält sätt med rörligt material.

Inspirera mottagaren

När forskning ska framställas för andra människor är det viktigt att hitta detaljerna i forskningen som kan vara av intresse för mottagaren. En sätt är att plocka fram kärnan i själva forskningen och sedan paketera den på ett sätt som både är inspirerande och pedagogiskt. Vid presentation av forskning är det en fördel att försöka hålla det enkelt och så kort som möjligt för att inte tappa mottagarens intresse.

Innovationer och experiment