Innovationer och experiment

Ta reda på vad människor tycker om forskning

Att forska på olika saker är viktigt för att utvecklingen ska gå framåt. Att människor kan ta del och läsa om olika forskningsresultat är också en viktig del av forskningen. För att ta reda på människors åsikter, tankar och funderingar kring en studie kan en kundundersökning vara bra att göra.
Det är möjligt att skapa och hantera kundundersökningar på ett smidigt sätt med hjälp av bra verktyg. Om det är ett företag som driver olika forskningsprojekt kan en kundundersökning även göras för att ta reda på vad olika kunder tycker om företaget.

Använd ett verktyg

När en kundundersökning ska göras är utformningen viktig. Men med ett verktyg kan du enkelt göra en bra kundundersökning. När du använder ett bra verktyg kan du exempelvis se alla som inte besvarat enkäten, enkätstatistik och olika diagram. Det är även möjligt att ett påminnelse-mail skickas ut till deltagare som inte besvarat enkäten. En viktig del av en kundundersökning är att analysera svaren eftersom det är svaren som kan bidra till utveckling och nya insikter. Innan du gör en kundundersökning är det viktigt att du har funderat över varför du ska göra den. Då är det enklare att skriva relevanta frågor.