Innovationer och experiment

Olika forskningsområden

Forskning är något av det viktigaste som finns. Det är nämligen genom forskning som människan kan förstå komplexa sammanhang. En del väljer exempelvis att forska kring hur stjärnor skapas, medan andra vill förstå mer grundläggande saker, exempelvis hur molekyler reagerar med varandra. Därför kommer denna artikel kolla närmre på olika forskningsområden i världen, samt varför dessa är viktiga.

Forskning om sjukdomar

Många i samhället anser att forskning kring sjukdomar är något av det viktigaste som finns. Detta på grund av att forskning om sjukdomar ofta ger forskarna en djupare förståelse om varför en sjukdom uppkommer och hur den kan motverkas. Ett exempel på en sjukdom som det forskats mycket kring är artros. Det är en av de vanligaste ledsjukdomarna i Sverige, framförallt bland människor som är över 45 år gamla. Som tur är går det att motverka artros genom att läsa på hemsidor som Artros.org, där de olika behandlingarna som nämns är resultatet av flera års forskning.

Forskning om samhället

En annan spännande typ av forskning är de som försöker förstå hur människor fungerar i samverkan med varandra, samt hur olika samhällen är uppbyggda. Detta brukar generellt sett kallas för statsvetenskap på nationell nivå och internationella relationer på en internationell nivå. Genom att studera relationer mellan olika länder går det exempelvis att identifiera olika faktorer som gör det mer sannolikt att länder inte kommer kriga. Forskare som Francis Fukuyama har lagt fram ett argument där han menar att demokratier aldrig kommer kriga mot varandra. Detta på grund av att en demokratisk regering är vald av folket och det ligger inte i folkets intresse att kriga. Hittills har teorin klarat sig, då inga fullständiga demokratier någonsin har krigat. Oftast handlar det om att en demokrat krigar mot en diktatur. Exempelvis har USA krigat mot en mängd olika länder, bland annat Nordkorea, Irak och Afghanistan.