Innovationer och experiment

Forskning visar starkt samband mellan NPS och lojalitet

Har du hört talats om NPS? Om inte så är du långt ifrån ensam. Förkortningen NPS står för net promoter score och är ett sätt att få reda på kundernas åsikter om ett företag. Med hjälp av ett net promoter score, kan man mäta hur lojala kunderna är eftersom folk tenderar att återkomma till ett företag som de kan tänka sig att rekommendera till andra.

Ta reda på ditt företags NPS

Som företagare är det en fördel att ta reda på just ditt NPS. Anledningen till det är att du får mer förståelse för hur dina kunder tänker om ditt företag. Ta gärna reda på mer om Net Promoter Score och hur du som företagare kan använda dig av det. Dock handlar det egentligen bara om en sak, nämligen att ställa en enda fråga till kunderna. Frågan är oftast utformad något i stil med “Kan du tänka dig att rekommendera vårt företag till andra?”.

Utöver att använda dig av NPS, kan du med fördel ta reda på mer om vad dina kunder tycker om företaget med hjälp av olika enkäter. Det gör det nämligen enklare för dig att styra företaget i rätt riktning när du exempelvis vill utveckla det eller bara förbättra det på olika sätt.