Innovationer och experiment

Forskning om hållbara bostäder

Framtiden är redan då det kommer till trender inom boendemiljö material till hus. En trend som vuxit sig allt större är miljövänliga hus och lägenheter som ska vara både energisnåla och ha en design av naturnära influenser. Idag pågår även flitig forskning och utveckling kring smarta och självstyrande hem som ska underlätta vardagen, samt ge ett säkrare boende.

Hållbara bostäder och en professionell fastighetsförvaltning

När man skapar hållbara bostäder, innebär det att man tar hänsyn till klimatet och att man använder sig av hållbara material. Ett bostadsrättshus med miljövänlig inredning behöver också en trygg tillsyn av en professionell fastighetsförvaltning som ser till att fastigheten är i toppskick. Enligt undersökningar inom området forskning kring byggteknik, visar det att materialet trä kan bli allt mer viktigt för framtidens bostäder i ett klimatsmart boende. Trä går att återanvända och ger också ett vackert hem. En bra fastighetsförvaltning ser över kvaliteten på material för boendet och att till exempel tekniska maskiner i tvättstuga eller hiss fungerar optimalt, En professionell och kunnig fastighetsförvaltning kan även ge det nya och klimatsmarta boendet stort stöd i ekonomiska frågor, samt juridiska ärenden.

Förutsättningar för klimatsmarta hem

Ett klimatsmart hem kan skapas i form av bostadsrättshus, villor, hyresrätter eller till exempel sommar- och fritidshus. En annan viktig aspekt om man ska ta hänsyn till miljön, är marken man bygger på. Forskning på Stockholms Universitet har kommit fram till vilka som är de bästa områdena i Stockholm för klimatsmart bygge, samt vilka förutsättningar som krävs. Man ska till exempel ta hänsyn till att inte bygga nära naturparker eller viktiga områden med kolsänkor. Grönområden är viktiga för den biologiska mångfalden och marken måste också därför kontrolleras och bevaras. Några områden man kan tänka sig bygga ut i Stockholm där bygget inte belastar naturen är bland annat Brottby i Vallentuna, Brunna i Upplands-Bro samt Märsta och Arlandaområdet. Nu visar forskning att klimatsmarta hem ger lägre hyror tack vare att man satsar på material som ska hålla länge och då blir underhållet billigare i längden.

Smarta hem innebär teknik som kopplas upp till en central hub och mobilen som ska styra många funktioner i hemmet. Tekniken fungerar med hjälp av röststyrning eller enkla knapptryck på mobilen i en app. På Chalmers tekniska högskola i Göteborg, pågår det forskning kring smarta hem i i studentbyggnaden HSB Living Lab. Byggnaden är ett levande projekt med 29 studentbostäder som har totalt 2000 sensorer med varierande funktioner för hemmet. Tack vare smarta hem, kan man spara till exempel spara el genom automatisk släckning och på så vis minska energiåtgång och belastning på miljön.