Innovationer och experiment

Forskning – för det nya vetandet

Forskning är något som pågår inom de flesta områden i samhället. Forskning behövs för att få fram ny kunskap inom ett specifikt område och i syfte att kunna förbättra och förnya produkter, tjänster eller metoder. Utan forskning skulle samhället stå stilla och man skulle inte ha de moderna lösningar i samhället som man har idag.

Fördelar med forskning

Tack vare forskning utvecklas samhället men nya lösningar och metoder. Inom sjukvården i Sverige forskar många av de större sjukhusen för att utveckla mediciner, bota sjukdomar och till exempel kartlägga DNA och genetiska sjukdomar. Karolinska Universitetssjukhuset är bland annat världskänt för sin ledande forskning inom bland annat cancer, epidemiologi, reproduktion, neurovetenskap och mycket mer inom vårdrelaterade ämnen. I sjukvården ingår även forskning inom tandvård för att förbättra tandvården och erbjuda mer effektiva behandlingar. Bor man på Söder i Stockholm och behöver en tandläkare, är Södertandläkarna ett smart val där man kan få avancerad och professionell tandvård! Det finns många andra olika områden inom forskning och det kan vara områden som är högaktuella inom till exempel teknologi. På Linköpings Universitet forskar man inom området AI eller så kallad artificiell intelligens. Systemet AI är självlärande datorprogram som ska tänka och agera som människor för att lösa problem och assistera. Inom sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset har man redan börjat använda sig av artificiell intelligens i syfte att avlasta läkare och effektivisera arbetet. Genom forskning får samhället bättre mediciner, säkrare vård, bättre miljö, modernare teknik, hälsosammare liv och bättre lösningar på samhällsproblem.

Hur börjar man forska?

Om man är intresserad av att själv börja forska inom ett ämne, kan man först fundera på vilket område man är mest intresserad av. Det krävs först en genomförd högskoleutbildning inom ett visst område innan man kan börja forska. För att börja forska måste man ha uppnått 240 högskolepoäng och sedan kan man gå en forskarutbildning. Totalt inräknat med högskola, läser man 8 år för att bli en så kallad doktorand och tar en doktorsexamen. En doktorsexamen tar man inom många olika områden i samhället. När man sedan är färdig för att sätta igång med forskning, kan man antingen göra det på egen hand eller genom att bli anställd. Fördelen med att bli anställd som forskare, är att det är lättare ekonomiskt då man får en betald lön. Forskar man på egen hand, kan man ansöka ekonomiska anslag genom fonder och stipendier inom valt område. Vissa fonder kan erbjuda bidrag för egna lönekostnader om fonden tycker att det är motiverat för att utföra forskningen.Previous Article