Innovationer och experiment

Forskning inom företagsekonomi och coworking

Forskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och företagsekonomi är ett av dem. Tack vare forskning kan vi människor förstå orsakssamband och komplexiteten i olika sammanhang. Vad gäller företagsekonomi och coworking, eller kontorskollektiv som det också kallas för, handlar det om att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans under olika arbetsgivare. Arbetssättet är innovativt och en aktör på marknaden är Helio.

Ditt företag i ett socialt nätverk

Ditt företag kan tack vare förekomsten av kontorskollektiv ingå i ett socialt nätverk. Konceptet är klart, det vill säga kontoret är möblerat på förhand och den service du valt kommer att ingå, till exempel posthantering, skrivare och WiFi, med mera. Om du driver ett företag är det känt för dig att flexibilitet är A och O vilket kontorskollektivet erbjuder på bred front.

Innovationer och experiment