Innovationer och experiment

IT-tjänster för forskare

Som forskare har du många bollar i luften samtidigt och du arbetar ofta med olika typer av IT-tjänster och program. Om du forskar vid ett universitet har du tillgång till IT-enhetens olika stödtjänster men du kan också använda externa företag som Precio Fishbone som skräddarsyr olika IT-lösningar efter behov.

Forskarens verktygslåda

Nya digitala lösningar utvecklas ständigt vilket gynnar dig som forskare inom just ditt forskningsfält. Det är lätt att tro att en forskare sitter med näsan i gamla böcker och antecknar för hand i anteckningsblock – och det kan vara en del av processen. Sedan IT-utvecklingen tog fart har dock IT-tjänster och olika molnbaserade lösningar och andra effektiva hjälpmedel snabbt förenklat forskningsprocessen. Med IT i verktygslådan sparar forskaren en hel del tid när det gäller till exempel arkivering och sammanställning av forskningsmaterial, men även planeringsfasen och överskådligheten blir enklare och smidigare med hjälp av smarta IT-tjänster.

Förenklade forskningsprocesser

Att IT-tjänster, IT-stöd och IT-lösningar verkligen förenklar själva forskningsprocessen är det få som motsäger. När det gäller planering, insamling av data, autentisering och dataskydd, plattformar för analys av forskningsmaterial och lagring av forskningsdata behövs många olika tjänster som med fördel kan tillhandahållas av ett företag som Precio Fishbone. Även samarbetsverktyg är en typ av IT-tjänst som forskare har stor nytta av när de samarbetar med andra forskare och institutioner kring den aktuella forskningen.

Innovationer och experiment