Innovationer och experiment

Uppfinna digitalt och sälja med MVP

Om man arbetar som forskare inom teknik med digitala lösningar, har man ett försprång när det kommer till kunskaper om det digitala. Om man uppfinner en egen digital produkt medan man forskar, kan man ta patent och sälja den digitala lösningen till kunder. För framgång kan man ta hjälp av MVP eller Minimal Viable Product genom prototyp.se för en stark grund, utveckling och trygg kundbas.

Framgång och utveckling

När man arbetar som forskare inom teknik och den digitala världen, har man en stort eget ansvar att ta reda på fakta och vilka innovationer som finns ute i världen. Precis som när man arbetar som en journalist, kan man som forskare göra en hel del eftersökningar av vad som är aktuellt. Då är ett bra hjälpmedel att även använda sig av intervjuer och enkäter när man forskar för att få fram informativa källor. När man också kan bli inspirerad i sitt yrke att själv uppfinna en digital produkt, kan man med en Minimal Viable Product nå ut till fler kunder. Att använda en smart tjänst som minimal viable product genom prototyp.se, innebär hjälp med produktutveckling, samt att kunna öka värdet av en idé som lockar flest potentiella kunder.

Från idé till innovation

Har man som forskare själv uppfunnit en kanske banbrytande digital produkt, är det dags att ta patent. Det är viktigt att undvika vissa misstag när man tar patent och bra att känna till vad man ska tänka på. En viktig grundregel är att aldrig avslöja för andra vad man kommit på, inte ens till de närmaste betrodda. Om man också använder tjänster med en Minimal Viable Product, får man en slagkraftig digital produkt som skapar framgång och efterfrågan.

Innovationer och experimentNext Article