Kända forskare

Karolinska Universitet

Karolinska Universitetet är ett universitet beläget i Stockholm, närmare bestämt i Solna.

Varför har Karolinska Universitet en så pass bra renommé i Sverige och världen?

Svenska Karolinska Universitet står för den enskilt största delen av den medicinska forskning som pågår i Sverige. Det är inte så konstigt med tanke på att Stockholm är Sveriges största stad tillika huvudstad. Stockholm är en stad där drömmar infrias och där landets mediala, finansiella och kulturella centra finns. Därför lockas många som tagit studenten att påbörja sina studier på Karolinska, oavsett om de kommer från Stockholm eller inte.

De har genom åren lyckats skapa värdefulla kontakter med många andra namnkunniga universitet, vilket varit gynnsamt för Karolinska Universitetet. Sveriges avlägsna geografiska läge är en stor nackdel när det kommer till att nätverka, och därav har Karolinska Universitetet satsat mycket på att få in internationella forskare och gästföreläsare från andra länder. På så sätt blir studenterna bättre på det internationellt gångbara språket engelska och de har även större möjligheter att få praktik utomlands när de väl har skaffat bra kontakter.

Vad kan man läsa till på Karolinska Universitetet?

Det de flesta tänker på när de hör Karolinska Universitetet är läkarutbildningen. Den är årligen rankad högt över de främsta medicinska utbildningarna i världen. Man kan också läsa till yrkestitlar som audionom, tandläkare, fysioterapeut, psykolog, logoped och så vidare.

Karolinska Universitetet har även en speciell urvalsmetod till läkarprogrammet som kallas för PIL. Då blir man efter sitt högskoleprovsresultat kallad till att skriva ett test som prövar ens rörliga intellekt samt en levnadsbeteckning där man redogör för sin bakgrund och varför man tror att man passar som läkare. Får man ett visst antal poäng på testet blir man sedan kallad till intervju där ens levnadsbeskrivning står som underlag för intervjuns utgångspunkt.

Uppsalas- och Lunds Universitet är också i spetsen av ansedda lärosäten i Sverige.Previous Article