Robotar kan få instruktioner att hjälpa till i sökandet efter information bland annat. Att göra avväganden och andra mänskliga beslut är inte möjligt i dagsläget, även om forskarna gör tappra försök. Man riktar idag in sig på att finjustera vissa beteenden och processer istället för att titta på helheten.

Teknologiska singulariteten

Den teknologiska singulariteten beskriver ett framtida potentiellt scenario där datorerna är smartare än människan, och på så sätt blir ännu viktigare och kanske ännu farligare. Att tro att datorerna ska förinta en är långsökt då en robot inte har känslor eller värderingar, och samtliga sådana försök att ge robotar känslor och behov kommer förmodligen undertryckas.

Fördelen med det scenariot är att vi kan låta robotarna jobba åt oss, ungefär som slavar. De får inget betalt för det men kan underlätta vardagen för oss människor.

Google

Nämn en forskare som aldrig använt Google, vare sig det är på fritiden eller på jobbet. Genom att använda världens mest kompletta sökmotor kan man snabbt få den information man behöver. Att ange Google som källa är dock inte tillåtet så länge det inte rör sig om texter skrivna av Google-teamet för privatpersoner och forskare att läsa och ta del av.Previous Article