Forskningens metodik

Forskning och dess viktiga delar

Forskning är en kritisk aspekt av många branscher, inklusive vetenskap, medicin, teknik och företag. Det innebär systematisk insamling och analys av data för att få ny kunskap och förståelse om ett visst ämne eller fenomen. Forskning kan utföras på en mängd olika sätt, med en mängd olika metoder och tekniker och den kan tillämpas på ett brett spektrum av ämnen. I vissa fall kan även forskning leda fram till nya innovationer. Innovationer skapas vanligtvis av ett behov som tillhandahålls av företag som Helpdesk med flera. Med Helpdesk får du en plattform som erbjuder ärendehanteringssystem på ett och samma ställe. Detta inkluderar konversationer, ärenden, dynamiska checklistor samt prioritering av ärenden. Genom helpdesk kan du även använda dig av populära add-ons som Lime chat, Lime survey och Lime portal. Dessa medför till en smidig kundhantering och ger dig verktygen för en kundservice i världsklass.

Grundforskning & tillämpad forskning

En av de viktigaste delarna av forskning är grundforskning. Grundforskning bedrivs för att få en djupare förståelse för de underliggande principerna för ett visst ämne och den drivs ofta av nyfikenhet och viljan att utöka mänsklig kunskap. Till exempel kan grundforskning inom fysikområdet innebära att studera egenskaperna hos subatomära partiklar, medan grundforskning inom psykologiområdet kan innebära att studera den neurala grunden för minnet.

En annan viktig del av forskning är tillämpad forskning, som bedrivs för att lösa specifika problem eller för att utveckla nya produkter och teknologier. Tillämpad forskning bedrivs ofta i partnerskap med industri, myndigheter eller andra organisationer och den är utformad för att ha praktiska och påtagliga resultat. Till exempel kan tillämpad forskning inom medicinområdet involvera utveckling av nya läkemedel eller medicintekniska produkter, medan tillämpad forskning inom teknikområdet kan innebära utveckling av nya material eller tillverkningsprocesser.

Forskningens metodikPrevious Article