Den dogmatiska metoden har inget med hundar att göra (även om forskning så klart kan bedrivas på hundar). Nej, dogmer är fastslagna teorier som är allenarådande. När man forskar behöver man tidigare källor. Om man tittar på juridiska källor så är exempelvis grundlagarna dogmer, det vill säga man måste ta hänsyn till dem när man stiftar nya lagar eller bara gör lagändringar.

När man konstruerar nya elkraftverk behövs ingen ny forskning i nuläget. Men de första elkraftverken som människan konstruerade var beroende av grundlig forskning.

All forskning behöver inte vara dogmatisk, men de flesta seriösa forskare har den här metoden uteslutande eller i kombination med andra.

Kan djur forska?

Nej, djur kan inte forska eftersom de saknar förmågan att tänka i flera led. Apor har i vissa experiment visat sig ha lösningar på problem, likaså delfiner. Djur kan också hjälpa till i forskning. Hundar har ett mycket sofistikerat och avancerat luktsinne, betydligt bättre än människans, vilket gör att de kan spåra rätt på saker. En mykolog (svampkännare) kan träna upp sin hund att få doftämnen från ovanliga svampar, för att sedan låta hunden sniffa upp dem i skogen. Dessa svampar kan plockas och användas i forskning (så länge de inte är fridlysta förstås).Previous Article