Forskningens metodik

Forskningen bör vara neutral

Ett visst mål med forskningen bör vara att den ska vara så neutral som möjligt, så källorna blir tillförlitliga. Därför ska en forskare helst inte intervjua nära och kära utan sådana som de tidigare inte har någon sällskaplig relation till.

Vad är neutral forskning?

Den så kallade neutrala forskningen kan vi se spår av på exempelvis Wikipedia. Tyvärr stämmer inte all information på Wikipedia då mycket redigering kan genomföras av privatpersoner. Att se flamsinlägg i vetenskapliga texter på Wikipedia förekommer. Flamsinlägg är inte neutrala eftersom man lägger in värderingen att något är kul att skoja om vilket kan störa för andra läsare.

Neutral forskning handlar om att man inte ska vinkla ingångsfokuset, utan man ska ställa upp en tes (en teori) om att någon sak eller ett fenomen beter sig på ett visst sätt eller liknande. Man får inte heller i resultatdelen skriva att den här metoden var bäst eller liknande, det får man spara till diskussionsdelen.

Forska själv eller i team

Det är tillåtet att forska såväl enskilt som i team. I praktiken forskar man dock aldrig enskilt eftersom man tar hjälp av handledare, samt bokar möten med människor i samhället. Däremot kan man självklart sammanställa resultaten och skriva uppsatsen på egen hand. När det pratas om team så är man ofta ihop med några kollegor och genomför projektet. Det finns både för- och nackdelar med bägge valen. I sin ensamhet bär man ofta på mycket ansvar men å andra sidan får man fria tyglar, man behöver inte lyssna lika mycket på andras åsikter som man behöver göra i team. I team får man ofta social input vilket är bra för ens välmående, och man kan dela upp arbetsbördan på allas axlar.

Får allmänheten ta del av forskningen?

Allmänheten har rätt att ställa frågor, men viss sekretess råder ändå. I och med offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av handlingar (däribland forskningsrapporter) när det så önskas. Allmänheten kan också styra vad det forskas om, det är inte konstigt att man forskar mer på att få fram hjärtmediciner när en större del av populationen har hjärtproblem, för att bara nämna ett exempel. Sedan har vi virala fenomen som Greta Thunberg som satt stor press på politiker att lyssna på klimatforskares råd och rekommendationer.