Innovationer och experiment

IT-tjänster för forskare

Som forskare har du många bollar i luften samtidigt och du arbetar ofta med olika typer av IT-tjänster och program. Om du forskar vid ett universitet har du tillgång till IT-enhetens olika stödtjänster men du kan också använda externa företag som Precio Fishbone som skräddarsyr olika IT-lösningar efter behov. Forskarens verktygslåda Nya digitala lösningar utvecklas ständigt vilket gynnar dig som …


Innovationer och experiment

Forskning inom företagsekonomi och coworking

Forskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och företagsekonomi är ett av dem. Tack vare forskning kan vi människor förstå orsakssamband och komplexiteten i olika sammanhang. Vad gäller företagsekonomi och coworking, eller kontorskollektiv som det också kallas för, handlar det om att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans under olika arbetsgivare. Arbetssättet är innovativt och en aktör på marknaden är Helio. Ditt …