Innovationer och experiment

Forskning inom företagsekonomi och coworking

Forskning bedrivs inom ett stort antal ämnesområden och företagsekonomi är ett av dem. Tack vare forskning kan vi människor förstå orsakssamband och komplexiteten i olika sammanhang. Vad gäller företagsekonomi och coworking, eller kontorskollektiv som det också kallas för, handlar det om att olika yrkesgrupper arbetar tillsammans under olika arbetsgivare. Arbetssättet är innovativt och en aktör på marknaden är Helio. Ditt …