Innovationer och experiment

Forskning om hållbara bostäder

Framtiden är redan då det kommer till trender inom boendemiljö material till hus. En trend som vuxit sig allt större är miljövänliga hus och lägenheter som ska vara både energisnåla och ha en design av naturnära influenser. Idag pågår även flitig forskning och utveckling kring smarta och självstyrande hem som ska underlätta vardagen, samt ge ett säkrare boende. Hållbara bostäder …