Kända forskare

Thomas Edison och Nikola Tesla

Dessa två eminenta herrar var ständigt aktuella i slutet av 1800-talet då elektriciteten gjorde sitt intåg i världen på allvar. Gatlyktor skulle drivas av elektricitet, ens telefon skulle försörjas med el och de första bilarna var faktiskt elbilar.

Thomas Edison

Man kan läsa om både Edison & Tesla i förslagsvis Nationalencyklopedins hemsida. När man gör det så kan man utforska vad de upptäckte och hur de presenterade sina upptäckter. Edison var född i USA och hade ett stort kontaktnätverk i landet. Han uppfann glödlampan efter otaliga misslyckade försök, och kläckte ur sig ett citat som löd “Jag har inte misslyckats med att uppfinna glödlampan. Jag har bara uppfunnit tusentals sätt att inte göra en glödlampa på”. Han var också upphovsman till den direkta strömmen (DC) och var en ivrig försvarare av den i hela sitt liv.

Nikola Tesla

Nikola Tesla kom från Ryssland och stod därför i stor kontrast med Edison. Han blev dock tidigt en fiende med Edison då han inte fick den utlovade lön han skulle få i och med sin anställning hos Edisons företag. Han var upphovsman till den alternativa strömmen (AC) som fick ett större genomslag hos allmänheten än den direkta strömmen.Next Article