Albert Einstein var på många sätt själva urtypen/sinnebilden för vad en forskare är. Genom att ha bevisat sin tes för relativiteten kontra rumtiden så blev han världskänd. Einstein var såväl en matematiker som fysiker.

Vilka upptäckter gjorde Albert Einstein?

Albert Einstein lyckades med formeln E = mc bevisa att varje litet föremål eller insekt har en energi. Denna energi kan fås genom att multiplicera massan av föremålet med ljusets hastighet i vakuum.

Det Albert gjorde var att utveckla Isaac Newtons idéer på ett sätt som tilltalade allmänheten och andra forskare. En mindre (men nog så viktig) upptäckt Einstein gjorde var att bevisa fotoelektrisk effekt. En sådan uppstår när man låter en lampa lysa mot en metall. Fotonerna i ljuset slår då ut elektronerna i metallen vilket leder till att metallerna blir positivt laddade.

Blev han kritiserad?

Albert Einstein var precis som alla andra stora vetenskapsmän under luppen. Varje felsteg han gjorde häcklades hårt, vilket gjorde att många tvivlade på hur pass duktig eller smart Einstein egentligen var. Å andra sidan fick han stor uppmärksamhet och mycket beröm för sina upptäckter. Hans karaktäristiska spretiga och uppåtstående gråsprängda hår var något som gjorde honom minnesvärd.

Hur smart var Einstein och spelar hjärnstorleken någon roll?

Einstein var mycket smart, och man har gjort nutida beräkningar över hans IQ-värde. Det skulle förmodligen röra sig om att han hade 160 som IQ-värde. För att sätta det i perspektiv så har mindre än en halv procent av befolkningen ett värde som överstiger 140.

Beträffande hans hjärna så har man undersökt den efter hans död. Till forskarnas förvåning så var den mindre än en genomsnittlig hjärna. Därför har man dragit slutsatsen att en stor hjärna inte alls har någon intellektuell fördel mot en mindre hjärna.