Innovationer och experiment

Vipeholmsexperimenten och andra tvivelaktiga experiment

År 1945 till 1955 utförde anställda på uppdrag av Hugo Fröderberg en rad experiment på utvecklingsstörda intagna på Vipeholms anstalt i Lund, Skåne. Experimenten hade visserligen en god tes, nämligen att kontrollera huruvida socker i mängder är skadligt eller försumbart för tändernas hälsa.

Vipeholmsexperimentet

Det så kallade Vipeholmsexperimentet var inte särskilt avancerat. Det gick ut på att en grupp fick karameller beståendes av kola med mera 3 gånger om dagen och inte fick borsta tänderna överhuvudtaget under löptiden. Den andra kontrollgruppen fick samma mängd karameller men fick borsta tänderna. Hur föll då experimentet ut?

Jo, grupp nummer 1 fick en mycket dålig tandhälsa, såväl inflammationer i tandköttet som tandröta och tandlossning uppdagades. Somliga deltagare hade en konstant värk i munnen och därav svårt att somna i tid. Den andra gruppen hade mycket friskare tänder, mycket tack vare att de fick tandkräm berikad med flour. Det visade på två saker;

1) Flourtandkräm rekommenderades två gånger om dagen.

2) Intag av mycket sockerrika produkter begränsades till en eller två gånger i veckan (därav termen lördagsgodis). Det här var bara en rekommendation men allmänheten lydde och valde att bara ge sina barn godis på lördagar eller vid lite festligare tillfällen.

Det experimentet kritiserades för var så klart att de inte kunde avstå från att delta. De hade ingen fri vilja på den tiden utan var tvungna att lyda order för att undvika bestraffning. Dessutom var det flera som antog att forskarna/huvudmännen bakom studien redan visste eller anade starkt att det skulle bli på det här sättet. Idag hade en sådan här studie aldrig accepterats, och det står i grundlagen att varje människa oavsett kön, klass, utbildningsbakgrund eller sjukdomshistoria (somatisk och psykisk) ska behandlas jämlikt i högsta möjliga grad. Det räknas inte som diskriminering om man undersöker förslagsvis benstyrkan hos rullstolsburna i en studie.

Nazityskland

Adolf Hitler valde att utsätta handikappade och judar för otaliga experiment som kan likställas med tortyr. Han lyckades undgå straff genom att ta sig av daga, men många toppolitiker i Nazityskland blev fällda i krigsdomstolar för sina gärningar.

Djurexperiment

Djurexperiment ska precis som vid människoexperiment följa fastslagna riktlinjer, rutiner, och praxis. Detta ska göras för att djuren ska lida minsta möjliga obehag eller fruktan inför att bli testade. Råttor är exempel på djur som forskare världen över använder sig av. De betraktas normalt sett som skadedjur men väl i bur så är de mycket användbara. Fetma, sockersug och mycket mer är studier som genomförts på råttor med ett lovande resultat att presentera.Previous Article


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*