Innovationer och experiment

Senaste forskningen bekräftar aktuell artrosbehandling

Artros är en av Sveriges vanligaste sjukdomar och prognoser visar att antalet drabbade personer kommer att öka i framtiden. Forskningen kring artros pågår ständigt, men något rent botemedel har inte lyckats tas fram. Den senaste forskningen förstärker och bekräftar dock den tes om behandling som är absolut vanligast idag, nämligen väl strukturerad och regelbunden fysisk aktivitet. Nya behandlingsmetoder – placebo …