Innovationer och experiment

Olika forskningsområden

Forskning är något av det viktigaste som finns. Det är nämligen genom forskning som människan kan förstå komplexa sammanhang. En del väljer exempelvis att forska kring hur stjärnor skapas, medan andra vill förstå mer grundläggande saker, exempelvis hur molekyler reagerar med varandra. Därför kommer denna artikel kolla närmre på olika forskningsområden i världen, samt varför dessa är viktiga. Forskning om …