Innovationer och experiment

Finansiering av forskning

Forskning är något som är helt nödvändigt för utvecklingen av ett samhälle. Ett samhälle där det inte bedrivs relevant forskning kommer att stagnera. Det är forskningen som gör det möjligt för oss att hitta nya mediciner, finna lösningar för miljövänlig energi, tillverka bättre och säkrare fordon för att endast nämna några exempel. Den största delen av den forskning som bedrivs …